Loading...

PROGRAM 2022


CZWARTEK

WERNISAŻ WYSTAW


KLUB STUDIO
START: 19:00

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY!

Pokaz Mody | Legendy Słowiańskie


KLUB STUDIO
START: 19:00

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY!


PIĄTEK

KONKURS MUZYCZNY


KLUB GWAREK
START: 18:00

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY!

KAŚKA SOCHACKA


KLUB STUDIO
START: 20:00 · THE DOORS: 19:00

WYDARZENIE BILETY

DIKANDA


KLUB ZAŚCIANEK
START: 20:00 · THE DOORS: 19:00

WYDARZENIE BILETY


SOBOTA

MEDICINE


KLUB STUDIO / DUŻY BAR
Godziny 13:00 - 16:00

WYDARZENIE ZAPISY

TATTOO


KLUB STUDIO / Dolny Bar
Godziny 16:00 - 20:00

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY! / ZAPISY

KARAŚ/ROGUCKI


KLUB STUDIO
START: 20:00 · THE DOORS: 18:00

WYDARZENIE BILETY

TRANSGRESJA


KLUB ZAŚCIANEK
START: 20:00 · THE DOORS: 19:00

WYDARZENIE BILETY


NIEDZIELA

TATTOO


KLUB STUDIO / Dolny Bar
Godziny 16:00 - 20:00

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY! / ZAPISY

Percival Schuttenbach


KLUB STUDIO
START: 20:00 · THE DOORS: 18:30

WYDARZENIE BILETY

KINO


KLUB ZAŚCIANEK / PIWNICA
Godziny 17:00, 22:30

WYDARZENIE WSTĘP WOLNY!

Muzyka, Plastyka, Słowo

Wideo z 2020 Wideo z 2019

Festiwal Synestezje, od momentu swojego powstania, przekonuje publiczność, że słowo, dźwięk i obraz tworzą nierozerwalne płaszczyzny odbioru sztuki, i w zasadzie każdy z nas, jako odbiorca jest po trosze synestetykiem.

W tej sytuacji stoimy bardzo blisko naszych artystów, którzy komponując – mają przed oczami obrazy, pisząc słowa – słyszą ich melodię, malując obraz – wyczuwają jego brzmienia i treść.

Jest to proces uniwersalny, a jednocześnie indywidualny, wspólny wszystkim, ale także jednostkowy. Jest to zjawisko, które kusi do tego, żeby przeprowadzić z nim eksperymenty, prowokuje do różnych doświadczeń.


USŁYSZEĆ OBRAZ
NAMALOWAĆ SŁOWO
MUZYCE NADAĆ BARWĘ

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2012 pod nazwą Sophiscapes. Muzyka. Plastyka. Słowo. W roku 2013 Sophiscapes zastępuje słowo Synestezje. Festiwal łączy międzynarodowych Artystów ze sfer muzyki, plastyki i słowa.

Poprzednie edycje projektu zostawiły po sobie przekonanie, że tych trzech płaszczyzn działania twórców nie należy rozdzielać. Co więcej – należy je wydobywać, podkreślać, uwypuklać, a nawet inicjować i pobudzać do kreowania dzieł, które świadczą o ich nierozerwalności, przenikaniu się i koegzystencji.

Usłyszeć obraz, namalować słowo, muzyce nadać barwę. Dla polskiej i zagranicznej publiczności.