Loading...

PROGRAM 2022 - NIEBAWEM WIĘCEJ INFORMACJI!

Wideo z 2020 Wideo z 2019

Muzyka, Plastyka, Słowo

Festiwal Synestezje, od momentu swojego powstania, przekonuje publiczność, że słowo, dźwięk i obraz tworzą nierozerwalne płaszczyzny odbioru sztuki, i w zasadzie każdy z nas, jako odbiorca jest po trosze synestetykiem.

W tej sytuacji stoimy bardzo blisko naszych artystów, którzy komponując – mają przed oczami obrazy, pisząc słowa – słyszą ich melodię, malując obraz – wyczuwają jego brzmienia i treść.

Jest to proces uniwersalny, a jednocześnie indywidualny, wspólny wszystkim, ale także jednostkowy. Jest to zjawisko, które kusi do tego, żeby przeprowadzić z nim eksperymenty, prowokuje do różnych doświadczeń.

Serdecznie Zapraszamy!

USŁYSZEĆ OBRAZ
NAMALOWAĆ SŁOWO
MUZYCE NADAĆ BARWĘ

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2012 pod nazwą Sophiscapes. Muzyka. Plastyka. Słowo. W roku 2013 Sophiscapes zastępuje słowo Synestezje. Festiwal łączy międzynarodowych Artystów ze sfer muzyki, plastyki i słowa.

Poprzednie edycje projektu zostawiły po sobie przekonanie, że tych trzech płaszczyzn działania twórców nie należy rozdzielać. Co więcej – należy je wydobywać, podkreślać, uwypuklać, a nawet inicjować i pobudzać do kreowania dzieł, które świadczą o ich nierozerwalności, przenikaniu się i koegzystencji.

Usłyszeć obraz, namalować słowo, muzyce nadać barwę. Dla polskiej i zagranicznej publiczności.